december 1917

 

 

Aflevering 125

Gebrek aan petroleum maakt vindingrijk

Jorwerd. Een zoon van onzen predikant, leerling der technische school in Leeuwarden, wenschte bij zijn studie meer licht te hebben en onderzocht daarom of ook brongas aanwezig was in de sloot naast de pastorie. Het resultaat van 't onderzoek was verrassend. Een flinke hoeveelheid brandbaar gas werd verkregen, een leiding werd aangebracht in de hem toebehoorende aak, een brander en een gloeikousje gekocht... en elke avond brandt de gasvlam helder. Daar de gasketel klein is, ruim 1 Hl., moet hij elken dag opnieuw worden gevuld wat betrekkelijk weinig inspanning kost. Hoogstwaarschijnlijk is hier op meer plaatsen brongas aanwezig, want het vullen geschiedt de laatste beide dagen in de haven. Was 't aanleggen van een leiding niet zoo kostbaar en had men de zekerheid, dat de voorraad gas voldoende was, dan zou ook de pastorie van de gasverlichting kunnen profiteren.
Bron: Franeker Courant 2-12-1917

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over