Januari 1888

 

 

Aflevering 126

Betrappen op tappen

Een der rijksambtenaren in Ooststellingwerf zou eens gauw even de vrouw van een polderwerker bij het Tjongerkanaal bekeuren op het tappen “zonder vergunning”. Hij trof haar alleen in de keet, vroeg haar toen naar haar patent, maar zag vreemd op toen het vrouwtje een schel gefluit liet horen, waarop onmiddellijk een vier à vijftal stoere knapen verschenen, die den ambtenaar een weinig malsche behandeling beloofden. Deze dacht niet meer aan een bekeuring, doch maakte spoedig, dat hij uit de voeten kwam.
Bron: Nieuw Advertentieblad 25-1-1888

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over