Juni 1908

 

 

Aflevering 131

UIT DE PROVINCIE

Op het te Leeuwarden gehouden congres van den Nieuwen Landarbeidersbond, werd het hoofdbestuur, bestaande uit heeren R. Spiekstra, voorzitter, H.S.Sixma, secretaris en D. Bouman, penningmeester, herbenoemd.
Aangenomen werd een voorstel van het hoofdbestuur, om bij de gemeentebesturen van Leeuwarden, Sneek en Bolsward, er op aan te dringen, dat in het belang van de maaiers en hooiers een geschikte plaats beschikbaar worden gesteld voor de dagen van verhuring.
Eveneens werd aangenomen een voorstel van het hoofdbestuur aan ieder bondslid de verplichting kan worden opgelegd, voor de stakers één uur loon te storten en tevens met lijsten te werken.
Bron: Harlinger Nieuwe Courant: 14-06-1908, nr. 68, pg. 5

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over