November 1918

 

 

Aflevering 137

De Russen in Gaasterland

GAASTERLAND, 21 Nov. Honger is een scherp zwaard en Russen zijn een raar volkje. En als ze dan zooveel hebben meegemaakt als de Russische krijgsgevangenen, die langen tijd in een Duitsch gevangenkamp honger en ontbering hebben moeten lijden, en dan nog altijd uitgehongerd en slecht gekleed en onder voldoende bewaking, in den nacht worden overgebracht, loopende van St. Nicolaasga, nog bijna vier uren ver naar het interneeringskamp in Gaasterland. dan laat het zich denken, dat het op zoo’n tocht niet strikt ordelijk is toegegaan. Vele der half uitgehongerde vreemdelingen verlieten den troep en brandschatten de bewoners langs den weg, stelend alles wat van hun gading was. 's Anderen morgens vond men op den weg her en der het versleten schoeisel der doorgetrokkenen, dat ze hadden verwisseld tegen klompen, die ze op de erven vonden staan. Ook werden melkbussen leeggedronken, of de boeren opgeklopt om voedsel of onderdak. Iemand, die bij Kippenburg met een woonschip lag, zag na 't eerste bezoek van een viertal Russen, zich genoodzaakt om 't vaartuig midden in 't vaarwater te brengen, om zoo meerdere bezoekers te weren
Ook thans is de bewaking nog zeer onvoldoende. De Russen mogen officieel het kamp niet verlaten, doch ze zwerven op alle Gaasterlandsche wegen, en de veiligheid is er daardoor niet grooter op geworden, 't Is te hopen, dat hierin spoedig verandering komt.
Bron: Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant, 26-11-1918

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over