januari 1909 Elfstedentocht

 

 

Aflevering 18

De elfstedentocht door Friesland
Bron: Leeuwarder Courant 1 januari 1909
De afrit van den elfstedentocht is Zaterdag 2 Januari, 's morgens 5 uur. Een kwartier vóór dien tijd moeten de deelnemers in "Amacitia" aanwezig zijn.
Kenteeken der rijders: roset met linten in nationale kleuren.
De lijst van inschrijving is gesloten.
De heer A. Meinesz te Harich, president van krite 8, Gaasterland-Sloten, seint: "Elfstedenrijders moeten banen houden en van Stavoren naar Sloten route Galamadammen, Woudbrug, Kippenburg, Balk nemen". Dit met het oog op de enkele wakken, die nog in de Slotermeer zijn.

Reacties: 1 van 1

Is die A(ge) Meinesz te Harich, president van krite 8, Gaasterland-Sloten, niet toevallig de grootvader van meester brandkastkraker/ meester van de....

Sneuper Dokkum (07-02-2012)

Den eersten prijswinner
M. Hoekstra Azn van Warga
Bron: De Historische Elfstedentocht (sign. Pb 26705)

Reacties: 0
Wedstrijdrijders bij Vrouwenparochie 1954
Bron: Fries Fotoarchief (id 32997)

Reacties: 0
Protest tegen winnaar
Bron: Leeuwarder Courant 18 januari 1963
Paping weigerde de krans

Er is protest aangetekend tegen het uitroepen van Reinier Paping tot winnaar van de tocht. Paping zelf weigerde de krans, omdat hij van dit protest had gehoord. Op de Groote Wielen noemde men Jeen van den Berg als degene, die geprotesteerd had.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 18 januari 1963

Reacties: 0
Hjoed 4-1-1997
Bron: Omrop Fryslân

Reacties: 0
Twee oude Friezen
Bron: De Historische Elfstedentocht (sign. Pb 26705)
Twee oude Friezen, Sjoerd Sjoerds v.d. Wey, 65 jaar (links) en Piet Dikhoff, 78 jaar (rechts), die 11 Jan 1868 den tocht vanuit Bolsward maakten, 4 uur 's morgens vertrokken en 's avonds om 7 uur te Bolsward aankwamen met drie uur rust op den tocht.

Reacties: 0
Kaartje van Westelijk Friesland met de elf steden
Bron: Leeuwarder Courant 7 februari 1912

Reacties: 0
Limmerick
Bron: archief Haitsma Mulier (toegang 334-08, inv.nr. 96))
op de Elfstedentocht - gehouden 22 Januari 1942 van G. Haitsma Mulier te Zeist.

De oud-burgemeester van Sloten
Heeft van dezen winter genoten
Hij heeft de Elf-Steden
met Poepjes gereden
en zonder bevroren pooten


gemaakt door de Marees van Swinderen te Bilthoven
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 31 december 1908

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Janna Rinske van der Weg
Bron: Fries Fotoarchief (id 19653)
Portret van Janna Rinske van der Weg (Ouwsterhaule 1893-Leeuwarden 1974), de eerste vrouw die de tocht volbracht, zijnde de 3e Elfstedentocht, gehouden op 27 januari 1917.

Reacties: 0
AntiFries
Bron: 11 elfstedengedichten (sign. 13142 fr)
Als Holland winters is getooid,
En wij van kou welhaast verrekken,
Blijkt Friesland dichtbevolkt met gekken,
Die 's winters gekker zijn dan ooit.

De maffe koppen, strak gelooid,
Ontspannen plots in losser trekken
Terwijl zich rond de stuurse bekken
Een soortement van glimlach plooit.

In onverstaanbare gesprekken
Worden dan praatjes rondgestrooid,
Die ijdele verwachting wekken.

Totdat de goden, als het dooit,
De hoop der dwaze halzen nekken.
Nee, de Elfstedentocht komt nooit!


Driek van Wissen
Reacties: 0
Elfstedentocht op proef op de Bonkevaart
Bron: Leeuwarder Courant 14 januari 1982
ONZE oud-landverhuizer Iebele Flapper schrijft ons het volgende: Verleden week had Doeke Vaartjes het erover, dat wij in Bokwerd weer eens een groot project hebben moeten, omdat er hier de laatste tijd niet veel te redden is en wilde Doeke er op aan, dat wij een kuuroord stichten moeten met kleimodderbaden en zo en wil ik verders niets van zeggen, maar van de week zat ik zo eens te prakkezeren over de Elfstedentocht en elkeen weet vanzelf allang, dat dit nooit weer wat wordt maar om uitens doen ze geen lichten en de Hollandse Grote Pers en de radio en de televisie en dat soort onverstanden menen maar, dat het het over gaar komen is en toen dachten wij: als ze buiten Friesland toch wat willen, dan kunnen wij hier in Bokwerd wel wat ondernemen namelijk een Proefproject voor de Elfstedentocht en is onze Bokwerder Vaart wel gadelijk voor.
Reacties: 0